PORTFOLIO > Late 2019, 2020-21

Breaking Through
Breaking Through
Oil on canvas
48" x 36"
2020